+31 - 655 184 994 info@onsnederland.net

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van initiatiefnemers, die streven naar het creëren van een Nieuwe Wereld . Een wereld waarin we in liefde, vrijheid en overvloed kunnen leven. En waarin onze kinderen en kleinkinderen in volledige vrijheid kunnen opgroeien en zichzelf kunnen ontwikkelen tot hun volle potentie. Wij zijn AUTONOOM en staan los politiek, religie, raciale groeperingen en andere polariserende structuren.

In onze huidige wereld, worden we voortdurend bedreigd. Vrijheden, recht op denken, spreken, reizen en onze autonomie worden ons afgenomen en zelfs ons recht op lichamelijke integriteit dreigt te worden ontnomen. En door schuldcreatie, belastingen en renterekening vanuit het financiële en politieke systeem dreigt ook steeds meer het verlies van inkomen, huisvesting en zelf het verlies van onze primaire levensbehoeften. En slechts een zeer kleine groep mensen (die vaak volkomen onterecht wordt aangeduid met de term "Elite") in de top van systeem verrijkt zich steeds meer en meer en plundert alles wat van waarde is in uit onze samenleving.

En juist dié perverse structuur van het politieke, financiële en economische systeem, willen wij van ONS Nederland totaal opnieuw inrichten en tot bloei brengen. Dat willen wij realiseren door het creëren van een Nieuwe Wereld. Een Nieuwe Samenleving & Economie, die niet langer onder controle staat van een kleine groep mensen. Maar die VAN..., VOOR...., en DOOR de mensen is. Met andere woorden: " We willen de macht en controle terug brengen waar hij thuishoort: BIJ DE MENSEN! ".

Hendrikus Erik vdf Boomsma
Initiatiefnemer
Ondernemer, Coach, Creator, Inspirator en Vrij Autonoom Mens van Vlees en Bloed en Geest.

Bren de Hartog
Ontwikkelingsaccellerator
IT-architect, Software-ontwikkelaar, Coach, Polyenergetisch therapeut en Medium.

Dick Ahles
Strateeg

Uitgever, Denker, Initiator, Inspirator

Lelystad

Baarn

Utrecht

Enkhuizen

Alphen a/d Rijn

Zevenaar

Curaçao

Almere

Soesterberg

Wieringen

Drimmelen


Jouw Woonplaats?