+31 - 655 184 994 info@onsnederland.net

WERKVELDEN VORMEN EEN ECONOMIE EN SAMENLEVING

ONS Nederland streeft naar het realiseren van een goed functionerende economie en samenleving op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau. Hiervoor is een eenvoudig structuurmodel ontwikkeld met een 6-tal werkvelden. Van elke deelnemer aan ONS, wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de ontwikkeling van één of meerdere werkvelden.Voeding & Kleding


Huisvesting, Energie & Drinkwater

Scholing & Educatie


Gezondheid & Zorg


Veiligheid, Beveiliging, Communicatie & Media

Transport, Opslag & Distributie