+31 - 655 184 994 info@onsnederland.net

WERKVELD EDUCATIE / SCHOLING

OPM:  Dit gaat een eerste aanzet - uiteraard dieneen de werkgroepen dit zelf verder uit te werken en te ontwikkelen

* Educatiemodel & Organisatie

* Personeel

* Didactische hulpmiddelen

* Huisvesting

* Kinderopvang

* Samenwerking met bestaande initiatieven