+31 - 655 184 994 info@onsnederland.net

VOEDING & KLEDING

Voor het goed laten functioneren van een plaatselijke samenleving en economie, is het van groot belang dat op zijn minst de minimale levensbehoeften beschikbaar gemaakt worden voor ALLE mensen. Het werkveld Voeding & Kleding is daarbij van het allergrootste belang. Aan alle deelnemers aan het ONS initiatief, wordt daarom gevraagd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van minimaal één van de werkvelden. Als je denkt dat je een waardevolle bijdrage wil en kunt leveren aan dit werkveld, meldt je dan daarvoor aan bij de Kernleden van Voeding & Kleding.

Als eerste aanzet noemen we hieronder een aantal ontwikkelings-/ actiepunten die lokaal ontwikkeld dienen te worden. Het is echter wél de bedoeling dat er op basis van de specifieke lokale behoeften verder wordt nagedacht over de specifieke actiepunten voor je eigen woonplaats. En uiteraard, dat die actiepunten tot ontwikkeling worden gebracht.

Actiepunten:

* Verbindingen leggen en afspraken maken met lokale leveranciers

* Coöperatieve productie

* Coöperatieve inkoop & Distributie (in samenwerking met werkveld Transport, Opslag & Distributie)

* Verkooppunten fysiek & online

* Finance & betaling

* Samenwerking zoeken met bestaande initatieven